• Cát vệ sinh cho mèo

  140.000 
 • Cỏ lúa mạch tươi/Hạt giống cỏ lúa mạch-Fresh cat grass/Cat grass seed

  45.000 
 • Hạt mix (Mixed dried food)

  70.000 135.000 
 • Pate cá collagen (Mixed ocean fish with collagen)

  95.000 
 • Pate cá ngừ (Tuna)

  95.000 
 • Pate gà collagen (Mixed chicken with collagen)

  95.000 
 • Pate hỗn hợp cá (Mixed ocean fish)

  85.000 
 • Pate hỗn hợp gà (Mixed chicken and liver)

  85.000 
 • Súp dinh dưỡng hải sản (Nutritional cat soup – sea food)

  25.000