Danh sách menu thức ăn tại Thepet Vietnam

 • Pate bò (Beef)

  200.000  190.000 
 • Pate cá cam (Yellow Tail)

  110.000  95.000 
 • Pate cá chẽm (Sea bass)

  200.000  190.000 
 • Pate cá collagen (Mixed ocean fish with collagen)

  100.000  95.000 
 • Pate cá hồi (Salmon)

  400.000  360.000 
 • Pate cá ngừ (Tuna)

  100.000  95.000 
 • Pate cá nục (Horse mackerel)

  95.000  85.000 
 • Pate cá thu (King mackerel)

  200.000  190.000 
 • Pate cá trích (Pacific herring)

  120.000  95.000 
 • Pate cua cá (Mixed ocean fish and blue crab)

  150.000  140.000 
 • Pate gà (Chicken breast)

  110.000  95.000 
 • Pate gà cá (Mixed ocean fish & chicken breast)

  110.000  95.000 
 • Pate gà cá trích (Mixed pacific herring and breast chicken)

  120.000  95.000 
 • Pate gà collagen (Mixed chicken with collagen)

  100.000  95.000 
 • Pate gan (Chicken liver)

  85.000  75.000 
 • Pate heo (Pork and liver)

  170.000  155.000 
 • Pate heo gà (Mixed chicken and pork)

  150.000  140.000 
 • Pate hỗn hợp cá (Mixed ocean fish)

  95.000  85.000 
 • Pate hỗn hợp cá nước ngọt (Mixed fresh water fish)

  120.000  95.000 
 • Pate hỗn hợp gà (Mixed chicken and liver)

  95.000  85.000 
 • Pate tôm (Prawn)

  190.000  185.000 
 • Pate tôm cá (Mixed ocean fish with prawn)

  150.000  140.000 
 • Pate tôm gà (Mixed chicken and prawn)

  170.000  155.000 
 • Cỏ lúa mạch tươi/Hạt giống cỏ lúa mạch-Fresh cat grass/Cat grass seed

  45.000 
 • Snack dinh dưỡng cá dạng chà bông (Nutritional cat snack – tuna)

  50.000  45.000 
 • Súp dinh dưỡng hải sản (Nutritional cat soup – sea food)

  25.000 
 • Hạt mix (Mixed dried food)

  70.000 135.000 
 • Cát vệ sinh cho mèo

  150.000  140.000 

Author Sen Tổng

Comments (10)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *