Menu Thức Ăn The Pet Vietnam

Danh sách menu thức ăn tại Thepet Vietnam:

338530265 3397698527177355 5125514350298017543 n
z4064366416624 c63fc2ed44245cfe228c9ea09f57fabe
z4064366421591 fcb5a839a20769db2a5bf3ba56149e9e
Sale!

Pate dành cho mèo

Mục Lục

Pate cá nục (Horse mackerel)

(Đã bán 10.7k+)
95.000 
Sale!
(Đã bán 9.5k+)
95.000 
Sale!

Pate dành cho mèo

Pate cá ngừ (Tuna)

(Đã bán 8.2k+)
105.000 
Sale!
(Đã bán 8k+)
105.000 
Sale!
(Đã bán 7.4k+)
105.000 
Sale!
(Đã bán 7.6k+)
105.000 
Sale!
(Đã bán 6.9k+)
95.000 
Sale!

Pate dành cho cún

Pate gà (Chicken breast)

(Đã bán 6.4k+)
105.000 
Sale!
(Đã bán 6.6k+)
105.000 
Sale!

Pate dành cho cún

Pate gan (Chicken liver)

(Đã bán 5.8k+)
85.000 
Sale!
(Đã bán 327+)
105.000 
Sale!
(Đã bán 5.1k+)
105.000 
Sale!

Pate dành cho cún

Pate bò (Beef)

(Đã bán 4.2k+)
200.000 
Sale!

Pate dành cho mèo

Pate cá cam (Yellow Tail)

(Đã bán 4.3k+)
105.000 
Sale!

Pate dành cho mèo

Pate cá chẽm (Sea bass)

(Đã bán 3.7k+)
200.000 
Sale!

Pate dành cho mèo

Pate cá hồi (Salmon)

(Đã bán 2k+)
370.000 
Sale!

Pate dành cho mèo

Pate cá thu (King mackerel)

(Đã bán 2k+)
200.000 
Sale!
(Đã bán 2.6k+)
105.000 
Sale!
(Đã bán 1.7k+)
150.000 
Sale!

Pate dành cho cún

Pate heo (Pork and liver)

(Đã bán 2.3k+)
165.000 
Sale!
(Đã bán 2.2k+)
150.000 
Sale!

Pate dành cho cún

Pate tôm (Prawn)

(Đã bán 2.2k+)
195.000 
Sale!
(Đã bán 2.3k+)
150.000 
Sale!
(Đã bán 1.7k+)
165.000 

Pate lon King's Pet cho chó mèo 380g

Pate Gà Cá King’s Pet Lon 380g Thức Ăn Cho Chó Mèo

(Đã bán 5k+)
55.000 
(Đã bán 20.1k+)
55.000 
(Đã bán 15k+)
55.000 
(Đã bán 30.3k+)
55.000 
(Đã bán 19.2k+)
55.000 
(Đã bán 16k+)
55.000 
(Đã bán 14k+)
35.000 
(Đã bán 16k+)
35.000 
(Đã bán 14k+)
35.000 
(Đã bán 14k+)
35.000 
(Đã bán 15k+)
35.000 
(Đã bán 14k+)
35.000 
(Đã bán 14k+)
35.000 
(Đã bán 13k+)
35.000 

Pate lon King's Pet by Bao Anh 380g

Pate lon Bò rau củ King’s Pet by Bao Anh 380g

(Đã bán 17+)
55.000 

Pate lon King's Pet by Bao Anh 380g

Pate lon Heo rau củ King’s Pet by Bao Anh 380g

(Đã bán 10+)
55.000 
(Đã bán 3+)
55.000 
(Đã bán 2+)
55.000 
(Đã bán 6+)
55.000 
(Đã bán 1+)
55.000 
(Đã bán 2k+)
129.000 
Sale!
(Đã bán 1.5k+)
99.000 
(Đã bán 2.2k+)
129.000 
(Đã bán 1.8k+)
129.000 
(Đã bán 6.3k+)
45.000 
(Đã bán 6k+)
30.000 

2 thoughts on “Menu Thức Ăn The Pet Vietnam

  1. Pingback: Bí Quyết Chọn Thức Ăn Cho Chó Mèo Giúp Thú Cưng Tăng Cân

  2. Pingback: THỨC ĂN CHO CHÓ NÀO LÀ TỐT NHẤT? – DC KING

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *