Menu thức ăn tại Thepet Vietnam

Danh sách menu thức ăn tại Thepet Vietnam:

MENU VN 42x20 1
MENU EN 42x20 1
Giảm giá!

Pate dành cho mèo

Mục Lục

Pate cá nục (Horse mackerel)

(Đã bán 10.5k+)
85.000 
Giảm giá!
(Đã bán 9.3k+)
85.000 
Giảm giá!

Pate dành cho mèo

Pate cá ngừ (Tuna)

(Đã bán 8.1k+)
95.000 
Giảm giá!
(Đã bán 7.9k+)
95.000 
Giảm giá!
(Đã bán 7.3k+)
95.000 
Giảm giá!
(Đã bán 7.4k+)
95.000 
Giảm giá!
(Đã bán 6.7k+)
85.000 
Giảm giá!

Pate dành cho cún

Pate gà (Chicken breast)

(Đã bán 6.4k+)
95.000 
Giảm giá!
(Đã bán 6.5k+)
95.000 
Giảm giá!

Pate dành cho cún

Pate gan (Chicken liver)

(Đã bán 5.7k+)
75.000 
Giảm giá!
(Đã bán 5.1k+)
95.000 
Giảm giá!

Pate dành cho cún

Pate bò (Beef)

(Đã bán 4.1k+)
190.000 
Giảm giá!

Pate dành cho mèo

Pate cá cam (Yellow Tail)

(Đã bán 4.2k+)
95.000 
Giảm giá!

Pate dành cho mèo

Pate cá chẽm (Sea bass)

(Đã bán 3.7k+)
190.000 
Giảm giá!

Pate dành cho mèo

Pate cá hồi (Salmon)

(Đã bán 2k+)
360.000 
Giảm giá!

Pate dành cho mèo

Pate cá thu (King mackerel)

(Đã bán 2k+)
190.000 
Giảm giá!
(Đã bán 2.6k+)
95.000 
Giảm giá!
(Đã bán 1.7k+)
140.000 
Giảm giá!
Hết hàng

Pate dành cho cún

Pate heo (Pork and liver)

(Đã bán 2.3k+)
155.000 
Giảm giá!
Hết hàng
(Đã bán 2.2k+)
140.000 
Giảm giá!

Pate dành cho cún

Pate tôm (Prawn)

(Đã bán 2.2k+)
185.000 
Giảm giá!
(Đã bán 2.2k+)
140.000 
Giảm giá!
(Đã bán 1.7k+)
155.000 

Pate lon King's Pet cho chó mèo 380g

Pate Gà Cá King’s Pet Lon 380g Thức Ăn Cho Chó Mèo

(Đã bán 5k+)
55.000 
(Đã bán 20k+)
55.000 
(Đã bán 15k+)
55.000 
(Đã bán 30.2k+)
55.000 
(Đã bán 19.2k+)
55.000 

Dinh dưỡng bổ sung cho cún

Pate lon Bò rau củ King’s Pet by Bao Anh 380g

(Đã bán 6+)
55.000 
(Đã bán 14k+)
35.000 
(Đã bán 16k+)
35.000 
(Đã bán 14k+)
35.000 
(Đã bán 14k+)
35.000 
(Đã bán 15k+)
35.000 
(Đã bán 14k+)
35.000 
(Đã bán 14k+)
35.000 
(Đã bán 13k+)
35.000 

Dinh dưỡng bổ sung cho cún

Pate lon Heo rau củ King’s Pet by Bao Anh 380g

(Đã bán 3+)
55.000 
(Đã bán 16k+)
55.000 
(Đã bán 2k+)
129.000 
Giảm giá!
(Đã bán 1.5k+)
99.000 
(Đã bán 2.2k+)
129.000 
(Đã bán 1.8k+)
129.000 
(Đã bán 6.3k+)
45.000 

Dinh dưỡng bổ sung cho cún

Pate lon Bò rau củ King’s Pet by Bao Anh 380g

(Đã bán 6+)
55.000 

Dinh dưỡng bổ sung cho cún

Pate lon Heo rau củ King’s Pet by Bao Anh 380g

(Đã bán 3+)
55.000 
(Đã bán 5.9k+)
25.000 
Hết hàng
(Đã bán 5.8k+)
70.000 135.000 
Giảm giá!
Hết hàng
(Đã bán 466+)
140.000 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *