• Cát vệ sinh cho mèo

  140.000 
 • Cỏ lúa mạch tươi/Hạt giống cỏ lúa mạch-Fresh cat grass/Cat grass seed

  45.000 
 • Giò Heo Hầm Nước Dùng King’s Pet Lon 380g Thức Ăn Cho Chó Mèo

  55.000 
 • Hạt mix (Mixed dried food)

  70.000 135.000 
 • Kem xả thư giãn thanh lọc mùi Hương Thảo dành cho chó & mèo

  129.000 
 • Pate bò (Beef)

  190.000 
 • Pate cá cam (Yellow Tail)

  95.000 
 • Pate cá chẽm (Sea bass)

  190.000 
 • Pate cá collagen (Mixed ocean fish with collagen)

  95.000 
 • Pate cá hồi (Salmon)

  360.000 
 • Pate cá ngừ (Tuna)

  95.000 
 • Pate cá nục (Horse mackerel)

  85.000 
 • Pate cá thu (King mackerel)

  190.000 
 • Pate cá trích (Pacific herring)

  95.000 
 • Pate cua cá (Mixed ocean fish and blue crab)

  140.000 
 • Pate gà (Chicken breast)

  95.000 
 • Pate gà cá (Mixed ocean fish & chicken breast)

  95.000 
 • Pate gà cá trích (Mixed pacific herring and breast chicken)

  95.000 
 • Pate gà collagen (Mixed chicken with collagen)

  95.000 
 • Pate gan (Chicken liver)

  75.000 
 • Pate heo (Pork and liver)

  155.000 
 • Pate heo gà (Mixed chicken and pork)

  140.000 
 • Pate hỗn hợp cá (Mixed ocean fish)

  85.000 
 • Pate Hỗn Hợp Cá Hồi King’s Pet Lon 380g Thức Ăn Cho Chó Mèo

  55.000 
 • Pate Hỗn hợp Cá King’s Pet lon 380gr – Thức ăn cho chó mèo

  55.000 
 • Pate hỗn hợp cá nước ngọt (Mixed fresh water fish)

  95.000 
 • Pate hỗn hợp gà (Mixed chicken and liver)

  85.000 
 • Pate Hỗn hợp Gà King’s Pet lon 380gr – Thức ăn cho chó mèo

  55.000 
 • Pate tôm (Prawn)

  185.000 
 • Pate tôm cá (Mixed ocean fish with prawn)

  140.000 
 • Pate tôm gà (Mixed chicken and prawn)

  155.000 
 • Snack dinh dưỡng cá dạng chà bông (Nutritional cat snack – tuna)

  45.000