Nhân viên giao hàng sẽ gọi cho khách hàng trước khi giao hàng từ 30 phút – 1 giờ. Nếu khách hàng đã nhận cuộc gọi thông báo nhưng khi đến nơi, nhân viên giao hàng không liên lạc được và phải rời đi (không do lỗi của nhân viên giao hàng) thì đơn hàng có thể bị huỷ mà không thông báo. Phí giao hàng phát sinh sẽ được tính cho (các) lần giao hàng lại.
Bảng giá giao hàng tham khảo (có thể thay đổi tuỳ khu vực):
Phí ship