Thức ăn dinh dưỡng, bổ sung năng lượng cho các boss.