Thức ăn dinh dưỡng, bổ sung năng lượng cho các boss.

  • Snack dinh dưỡng cá dạng chà bông (Nutritional cat snack – tuna)

    50.000  45.000