Công ty cam kết đổi trả sản phẩm pate tươi chó mèo Thepet.vn trong 03 (ba) ngày đầu tiên nếu mèo không ăn.

Đối tượng áp dụng: khách hàng mua hàng online tại web/fanpage phân phối.

Danh mục sản phẩm được phép đổi trả:

* Pate cá ngừ.

* Pate cá nục.

Điều kiện đổi trả:

+ Khách hàng sử dụng lần đầu tiên Pate tươi chó mèo Thepet.vn.

+ Mèo không ăn trong 03 (ba) ngày tính từ ngày mua sản phẩm.

+ Sản phẩm đổi trả không được bảo quản trong ngăn đá.

Điều kiện từ chối đổi trả:

* Sản phẩm nằm ngoài danh mục.

* Sản phẩm đã đông đá.

– Trong các trường hợp khác, công ty sẽ có chính sách giải quyết riêng cho mỗi trường hợp.