Hiển thị tất cả 13 kết quả

Giảm giá!
(Đã bán 6.7k+)
85.000 
Giảm giá!
(Đã bán 7.4k+)
95.000 
Giảm giá!
(Đã bán 6.5k+)
95.000 
Giảm giá!

Pate dành cho cún

Pate gan (Chicken liver)

(Đã bán 5.7k+)
75.000 
Giảm giá!

Pate dành cho mèo

Pate cá cam (Yellow Tail)

(Đã bán 4.2k+)
95.000 
Giảm giá!
Hết hàng

Pate dành cho cún

Pate heo (Pork and liver)

(Đã bán 2.3k+)
155.000 
Giảm giá!

Pate dành cho cún

Pate gà (Chicken breast)

(Đã bán 6.4k+)
95.000 
Giảm giá!
(Đã bán 1.7k+)
155.000 
Giảm giá!
Hết hàng
(Đã bán 2.2k+)
140.000 
Giảm giá!
(Đã bán 5.1k+)
95.000 
Giảm giá!

Pate dành cho cún

Pate bò (Beef)

(Đã bán 4.1k+)
190.000 
Giảm giá!
(Đã bán 2.6k+)
95.000 
Giảm giá!

Pate dành cho cún

Pate tôm (Prawn)

(Đã bán 2.2k+)
185.000