1503 15 min

Lưu ý: Shipper sẽ gọi cho bạn trước khi giao hàng 30 phút. Nếu bạn đã nhận cuộc gọi thông báo nhưng khi đến nơi, shipper không liên lạc được thì đơn hàng sẽ được huỷ mà không cần thông báo. Và shipper sẽ tính thêm phí ship cho lần giao hàng lại.

Click để xem Hướng dẫn sử dụng các sản phẩm tại Thepet Vietnam.
Your cart is currently empty.

Return to shop