• Pate tôm (Prawn)

  185.000 
 • Pate tôm cá (Mixed ocean fish with prawn)

  140.000 
 • Pate tôm gà (Mixed chicken and prawn)

  155.000 
 • Súp dinh dưỡng hải sản (Nutritional cat soup – sea food)

  25.000