THE PET VIETNAM PHỤC VỤ PATE XUYÊN LỄ

Kỳ nghỉ lễ dài hơi đã sát bên, Sen nhà mình cứ an tâm nghỉ lễ, còn The Pet Vietnam vẫn đều đặn làm pate cho Boss măm măm.
TB NGHI LE
Tiên quyết dành cả thanh xuân làm pate chất lượng chăm Boss, chuỗi ngày lễ 30/4 – 1/5, The Pet Vietnam vẫn HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG trong khoảng thời gian 29/04/2024 – 03/05/2024 và sẵn sàng với số lượng pate hùng hậu tại hơn 130+ chi nhánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *